REKLAMACE:

 

MNOŽSTEVNÍ VADY / JAKOSTNÍ VADY


V případě zjištění množstevní vady či jakostní vady u zboží nás prosím kontaktujte na shop@crish.cz a sdělte nám prosím bližší informace týkající se Vaší žádosti o reklamaci výrobku.

Množstevní vady je nutno hlásit ihned po jejich zjištění.

Jakostní vady je nutno hlásit bez odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční lhůty (v souladu s Občanským zákoníkem je záruční lhůta stanovena na 24 měsíců).

Při vrácení či výměně zboží je nutno do zásilky přiložit originál dokladu o koupi (pokud není s pracovníkem našeho zákaznického servisu domluveno jinak). V opačném případě nebude na takovou žádost reagováno.

Adresa pro příjem zásilek je následující: CRISH.CZ, s.r.o., Lešetín IV / 707, 760 01 Zlín, Česká republika.

 

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU / ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1.) V případě Vašeho zájmu o vrácení zboží bez udání důvodu / odstoupení od smlouvy nás prosím kontaktujte na shop@crish.cz a sdělte nám následující:

a) číslo Vaší objednávky popř. faktury

b) Vámi požadované zboží k vrácení a sice ve formátu: KÓD ZBOŽÍ - NÁZEV ZBOŽÍ - VELIKOST

2.) Zboží je dále nutno vrátit v neporušeném stavu, v jeho 100% originálních podmínkách (vč. neporušené etikety / visačky) a v originálním obalu a to nejpozději do 14 dnů po jeho obdržení.

3.) Ke zboží je dále nutno přiložit originál dokladu o koupi. V opačném případě nebude na takovou žádost reagováno.

4.) Dodavatel doporučuje objednateli do takovéto zásilky přidat pokud možno i číslo bankovního účtu (v opačném případě bude částka vrácena objednateli poštovní poukázkou - bude stržen příslušný poplatek České Poště).

 

PRÁVO DODAVATELE:

Vrácení zboží bez udání důvodu za výše uvedených podmínek, znamená pro dodavatele povinnost vrácení finanční částky objednateli složenkou nebo převodem na účet zákazníka a to do 20 dnů po fyzickém obdržení zboží. 

Při vracení peněžní částky za zboží formou poštovní poukázky bude stržen příslušný poplatek České Poště za náklady spojené s odesláním poštovní poukázky. 

V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nutných nákladů / poštovného, v nutné výši. 

V případě odstoupení od smlouvy bez udání důvodu si dodavatel vyhrazuje právo na nevyplnění dalších případných objednávek objednatele.

 

Adresa pro zaslání zboží (k výměně či vrácení) je: CRISH.CZ, s.r.o., Lešetín IV / 707, 760 01 Zlín, Česká republika.