Ochrana osobních údajůI. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Crish.cz, s.r.o., IČ 25599216 se sídlem Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1, Česká republika (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Crish.cz, s.r.o., Lešetín IV 707, 760 01 Zlín 1, Česká republika

Email: info@pumashop.cz

Telefon: (+420) 720 313 456

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 1. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

 • zajišťující marketingové služby.

 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby

 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu

 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu

 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky

 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"

 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email

 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupuVI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.

 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.Osobní a anonymní data - ochrana údajů

1. Ochrana dat

Zasláním informací dáváte souhlas společnosti CRISH.CZ, s.r.o.. k používání těchto informací. Na základě těchto údajů Vás budeme informovat o zajímavých nabídkách, promo akcích a slevách na Pumashop.cz. Veškeré Vaše informace budou uchovány v naší databázi a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Společnost CRISH.CZ, s.r.o. je povinna zajistit maximální ochranu dat, které byly poskytnuty zákazníkem. Dbá na zajištění opatření, znemožňující neoprávněné nebo nahodilé přístupy k osobním údajům, stejně jako znemožňující jiné zneužití osobních údajů.

Bezpečnost citlivých informací při elektronických platbách

Veškeré platební transakce kreditními kartami probíhají prostřednictvím platební brány PayPal. CRISH.CZ, s.r.o. tak neposkytujete žádné z těchto citlivých karetních informací.

Autorské právo CRISH.CZ, s.r.o.

Použití textů, fotografií a jiných dat, které jsou dostupné na eshopu Pumashop.cz, je chráněno podle autorského zákona.
Použití k jinému, zejména komerčnímu účelu je přísně zakázáno, jakékoli další použití včetně kopírování je bez svolení autora nelegální!

© Copyright CRISH.CZ, s.r.o.

Převod, kopírování nebo reprodukování informací / dat na jakýkoliv jiný server, nebo využívání těchto informací / dat v prostředcích masové komunikace včetně internetu je bez předchozího povolení přísně zakázáno.

Osoby a subjekty porušující tato pravidla mohou být soudně stíhány!


2. Google AdWords Remarketing - Zásady ochrany osobních údajů

Tato webová stránka používá službu remarketing služby Google AdWords za účelem inzerce na internetových stránkách třetích stran ( včetně Google ) vůči předchozím návštěvníkům naší webové stránky. To znamená, že se naše inzerce může zobrazit našim předchozím návštěvníkům a to na stránkách Google nebo na stránkách v reklamní síti Google. Tyto Třetí strany dodavatelů, včetně společnosti Google, používají soubory cookie k zobrazování reklam na základě návštěvy z minulosti na naší webové stránce. Samozřejmě, že veškeré údaje, námi shromážděné, budou použity v souladu s našimi vlastními zásadami ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů společnosti Google.

V případě Vašeho zájmu můžete nastavit předvolby jak pro zobrazovaní reklam na stránkách Google nebo na stránkách v reklamní síti Google a sice

prostřednictvím stránky PŘEDVOLBY REKLAM - GOOGLE

nebo se můžete odhlásit ze zájmově orientované reklamy zcela a to nastavením odběru cookies ZDE.